Advokatfirma Støeng


Hei og velkommen til min hjemmeside.

Advokatfirma Støeng er et personlig firma som
drives av undertegnende adv. Embret Støeng.
Etter mange år som partner i et større advokatfirma
startet jeg opp med dette i 2011.

Som det fremgår av min CV under er jeg utdannet
bygningsingeniør og jurist, for uten noen
"ungdomssynder" i sosiologi. Med denne bakgrunn
har det vært naturlig for meg å arbeide med saker
som er knyttet til fast eiendom.


Jeg har arbeidet mye med og har lang erfaring på følgene områder:


Bolig og eiendomsrett:
Dette omfatter blant annet mangelskrav ved salg og kjøp av eiendommer,
nabotvister, seksjonering.

Byggekontrakter og entrepriserett:
Kontrakter og avtaler ved byggearbeider, samt tvister med utgangspunkt
i dette.

Plan- og bygningsrett:
Reguleringsplaner, byggetillatelser

Eiendomsoppgjør:
Finn din kjøper og jeg skriver kontrakt og ser til at oppgjøret går riktig
for seg.


Oversikt over utdannelse og praksisTa kontakt for en uforbindtlig samtale hvis du har problemer på
ovennevnte områder.

Jeg har kontor i Dronning Maudsgt. I Oslo, men kan også treffes på mitt
hjemmekontor på Kjeller.

Advokat Embret Støeng / tlf (+47) 90 77 22 41 / embret@stoeng.no
Dronning Mauds gt. 10, P.b 1369 Vika, 0114 Oslo - Norway