Bolig- og eiendomsrett

Byggekontrakter og entrepriserett

          Kontrakter og avtaler ved byggearbeider, samt tvister med utgangspunkt i dette.

Plan- og bygningsrett

EiendomsoppgjørAdvokat Embret Støeng / tlf (+47) 90 77 22 41 / embret@stoeng.no
Dronning Mauds gt. 10, P.b 1369 Vika, 0114 Oslo - Norway