Bolig- og eiendomsrett

          Dette omfatter blant annet mangelskrav ved salg og kjøp av eiendommer, nabotvister, seksjonering.

Byggekontrakter og entrepriserett

Plan- og bygningsrett

EiendomsoppgjørAdvokat Embret Støeng / tlf (+47) 90 77 22 41 / embret@stoeng.no
Dronning Mauds gt. 10, P.b 1369 Vika, 0114 Oslo - Norway